artykuł nr 1

Kontakt

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
42-400 Zawiercie, ul. Podmiejska 53

NIP 6490001405
KRS 162858

Sądu Rejonowego w Częstochowie,
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

ING BANK ŚLĄSKI
Nr rachunku: 41 1050 1142 1000 0023 5893 6843

Sekretariat

sekretariat@zgkzawiercie.pl

tel. 32 67 234 81

Dyspozytor

zomit@zgkzawiercie.pl

tel.  32 67 213 93