artykuł nr 1

Kapitał Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12 392 500 zł.

Jedynym udziałowcem w Spółce jest Gmina Zawiercie.

NIP: 6490001405

REGON: 270198636