artykuł nr 1

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

artykuł nr 2

Procedury zapewnienia dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zawierciu.

artykuł nr 3

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

artykuł nr 4

Zarządzenie Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w sprawie: powołania Koordynatora ds. dostępności oraz powołania Zespołu ds. dostępności