Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Przetargi - rok 2021

Dostawa do ZGK Sp. z o.o. w Zawierciu dwóch fabrycznie nowych pojazdów do przewozu o...

Utworzony: 2021-05-12 | Zmodyfikowany: 2021-06-14 11:43

2. Przetargi - rok 2020

Rozbudowa Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Zaw...

Utworzony: 2020-12-30 | Zmodyfikowany: 2021-05-13 10:44

3. Przetargi - rok 2020

Dostawa do ZGK Sp. z o.o. w Zawierciu fabrycznie nowych pojazdów do przewozu odpadów

Utworzony: 2020-12-22 | Zmodyfikowany: 2021-04-01 10:51

4. Przetargi - rok 2020

Usługa Ochrony Mienia - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu

Utworzony: 2020-12-30 | Zmodyfikowany: 2021-04-01 10:49

5. Dostępność osób ze szczególnymi potrzebami

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Utworzony: 2021-03-29 | Zmodyfikowany: 2021-03-29 10:16

6. Działalność Spółki

Działalność Spółki

Podstawowa działalność Spółki obejmuje: zbieranie, odbiór i transport odpadów, selektywną zbiórkę odpadów (szkło, plastik, makulatura, odpady biodegradowalne), zbiórkę materiałów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego, elektronicznego i AGD, usługę unieszkodliwiania, sortowania i kompostowania odpadów, usługę mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów, wytwarzanie energii elektrycznej z gazu składowiskowego w procesie kogeneracji. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)...

Utworzony: 2019-07-01 | Zmodyfikowany: 2021-03-25 11:55

7. Aktualne oferty pracy

PRACOWNIK SORTOWNI

Odbiór, przenoszenie i sortowanie odpadów komunalnych na placu sortowi oraz na taśmie, praca na dwie zmiany w godz. 6-14 i 14-22 Umowa o pracę na okres próbny https://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?c6e0f6b06f10975336f70c82f47ad071 oraz https://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?4065fdbd0bbac91b4d8e8d1000f783fe

Utworzony: 2020-06-05 | Zmodyfikowany: 2021-03-01 12:38

8. Ogłoszenia - rok 2021

Sprzedaż ruchomości - samochody

Utworzony: 2021-02-04 | Zmodyfikowany: 2021-02-04 14:35

9. Przetargi - rok 2020

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zakładowej stacji paliw

Utworzony: 2020-12-29 | Zmodyfikowany: 2021-02-02 12:59

10. Przetargi - rok 2020

Usługa rozdrabniania odpadów przyjmowanych do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych...

Utworzony: 2020-12-15 | Zmodyfikowany: 2021-01-27 10:55

11. Dane teleadresowe

Kontakt

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 42-400 Zawiercie, ul. Podmiejska 53 NIP 6490001405 KRS 162858 Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. ING BANK ŚLĄSKI Nr rachunku: 41 1050 1142 1000 0023 5893 6843 Sekretariat sekretariat@zgkzawiercie.pl tel. 32 67 234 81 Dyspozytor zomit@zgkzawiercie.pl tel. 32 67 213 93

Utworzony: 2019-06-20 | Zmodyfikowany: 2021-01-12 12:38

12. Przetargi - rok 2020

Udzielenie leasingu operacyjnego na dostawę do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o...

Utworzony: 2020-11-03 | Zmodyfikowany: 2020-12-22 11:59

13. Dostępność osób ze szczególnymi potrzebami

Procedury zapewnienia dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami w Z...

Utworzony: 2020-11-30 | Zmodyfikowany: 2020-11-30 14:52

14. Majątek Spółki

Majątek Spółki

Całkowita wartość aktywów Spółki, stanowiąca sumę bilansową, na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 31 386 101,95 zł na co składają się: Aktywa trwałe 18 138 203,85 zł Rzeczowe aktywa trwałe 18 032 017,41 zł Środki trwałe 17 755 761,86 zł Środki trwałe w budowie 276 255,55 zł Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 106 186,44 zł Aktywa obrotowe 13 247 898,10 zł

Utworzony: 2019-07-01 | Zmodyfikowany: 2020-11-17 12:36

15. Przetargi - rok 2020

Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu fabrycznie nowej ład...

Utworzony: 2020-09-09 | Zmodyfikowany: 2020-10-07 11:47

16. Dostępność osób ze szczególnymi potrzebami

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrz...

Utworzony: 2020-09-29 | Zmodyfikowany: 2020-09-29 15:08

17. Dostępność osób ze szczególnymi potrzebami

Zarządzenie Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w sprawie: p...

Utworzony: 2020-09-29 | Zmodyfikowany: 2020-09-29 14:35

18. Przetargi - rok 2020

„Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zakładowej stacji paliw”

Utworzony: 2020-06-03 | Zmodyfikowany: 2020-06-29 13:45

19. Ogłoszenia - rok 2020

Przetarg na sprzedaż ruchomości- samochód ciężarowy

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Zawierciu informuje o unieważnieniu przetargu na sprzedaż ruchomości.

Utworzony: 2020-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-05-27 13:53

20. Ogłoszenia - rok 2020

Ogłoszenie o przetargu

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Zawierciu informuje o unieważnieniu przetargu na zbycie nieruchomości.

Utworzony: 2020-04-10 | Zmodyfikowany: 2020-04-30 07:58