artykuł nr 1

Rada Nadzorcza:

  • Krzysztof Kot - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Zenon Torba – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Mateusz Mania – Sekretarz Rady Nadzorczej.