artykuł nr 1

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Prezydent Miasta Zawiercie Pan Łukasz Konarski