artykuł nr 1

Forma prawna

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Utworzenie i rejestracja Spółki:

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Zawierciu powstało z przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego– Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawierciu w spółkę prawa handlowego działająca w oparciu o Kodeks spółek handlowych. W dniu 16 grudnia 1992 roku został podpisany akt notarialny zawiązania Spółki (Repertorium A Nr 2407/92). Założycielem i właścicielem Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. jest Gmina Zawiercie.

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000162858, przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.