artykuł nr 1

Akty prawne

Umowa spółki – Akt założycielski (tekst jednolity).

Akt notarialny przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 16 grudnia 1992 r. – Rep. A 2407/92 .