artykuł nr 1

Audyt kompleksowy organizacji obejmujący sprawdzenie zasad zabezpieczenia danych osobowych w zakresie zgodności z aktualnym stanem prawnym.